روش سفارش وخرید

older


ثبت نام کاربری:
قبل ازهراقدامی ابتدااز طریق گزینه ثبت نام کاربری -مشخصات کاربری خودراثبت نمایدوفلیدهای مربوطه رابدرستی پرکنید وچنانچه قصدسفارش هرگونه وبسایتی رادارید.ومیخواهیدکه ازامکان دامنه رایگان ir استفاده کنید.قبل ازثبت نام ازصفحه جستجوگردامنه ازآزادبودن دامنه اطمینان حاصل کنید.سپس دامنه انتخابی آزاد رادرهنگام ثبت نام کاربری درفیلدمربوطه واردنماید.تاوبسایت شمابادامنه انتخابی شماکانفیگ شود


روش سفارش وخریدفروشگاه ساز وبسایت های دیگر
باایمیل خودکه هنگام ثبت نام قید نمودیدو به عنوان نام کاربری شمامحسوب می گردد,واردسایت شویدوپس ازآن باورود به صفحه محصول انتخابی خود وباکلیک روی گزینه اضافه به سبدخرید به صورت خودکاربه صفحه سبدخریدهدایت میشویدکه پس ازانجام وتائیدمراحل مختلف درسبدخریدبه صورت خودکاربه صفحه درگاه امن بانکی زرین بال متصل میشوید,ومیتوانید باکلیه کارتهای بانکی شبکه شتاپ هزینه فاکتور که دراین صفحه تعریف ومعین شده راپرداخت کنید.به همین سادگی!!

سپس تیم طراحی ما به محض دریافت تراکنش موفق خریدشما اقدام به طراحی ,کانفیک,نصب وراه اندازی وبسایت شماروی هاستینگ مربوطه می کند. وتمامی مشخصات پنل مدیریت هاستینگ وادمین وبسایت شمارا ازطریق ایمیل تان به شما اطلاع میدهد. وشمامیتوانید بانام کاربری ورمزوروددریافتی به بخش مدیریت وادمین وبسایت خودواردبشویدواقدام به فعالیت تجاری یاشخصی خودنمائید.


مدت زمان تحویل سفارش وپشتیبانی
روند سفارش محصولات  اعم ازوبسایت فروشگاه سازویا سفارش طراحی وبسایتهای دیگربسیارآسان وتحویل آن به صورت آماده بکاربلافاصله حداکثر8ساعت الی48ساعت پس ازثبت سفارش انجام میگیرد.
پشتیبانی ازوبسایت 3ماه به صورت رایگان می باشدوپشتیبانی ازهاستینگ تاانتهای مدت زمان یکساله آن در24ساعت شبانه روزپشتیبانی میگردد.(تمامی هاستینگ ها ودامنه هریکسال باهزینه ناچیزبایدشارژمیگردد)


توجه :
دامنه های رایگان فقط شامل دامنه ir میشود...وشمادرصورت نیازبه دامنه های خارجی دیگربایدازصفحه دامنه خارجی اقدام به سفارش دامنه موردنظرخودنماید
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای گروه طراحی وب نگارکیانا محفوظ است
Powered By Kiana Web Negar | Piek Designer - Copyright © 1389-1395 - All right reserved